Poradenství v oblasti managementu zdraví stáda

Dobrý zdravotní stav stáda je základem vysokých produkčních výsledků. Onemocnění končetin u skotu je stále velmi aktuální problém. Ve světovém měřítku je výskyt kulhání téměř 30 %.

Image Description

Nejnižší incidence je v chovech, kde jsou do systému chovu dojnic zařazeny pastevní výběhy. Oproti tomu nejvyšší výskyt kulhání až 50% jsou v konvenčních chovech s betonovými povrchy. Víme, že kulhání je polyfaktoriální problém a podílí se na něm mnoho faktorů (genetika, výživa, infekční tlak, mechanické faktory, prostředí, pohoda zvířat a správná úprava paznehtů). Z toho vyplývá, že pro řešení tohoto problému je důležitý komplexní přístup a spolupráce s chovatelem.