Dochází k destrukci měkkých struktur v meziprstí (šlachy prstů paznehtu). Agresivní forma se dále rozšiřuje pod rohovinu paznehtu a
pokud se včas neřeší antibiotickou terapii dochází zničení celého paznehtu...
 
Číst více

Vycházejí z pozdě řešených případů a dlouhodobého kulhání dojnic. Dochází k infikování hlubokých struktur paznhetu (škára, tukové těleso, paznehtní kloub, šlachy paznehtů). 

Číst více

Digitální dermatitida tvoří celosvětově významný problém převážně v intenzivních chovech skotu. Patří mezi nejčastější infekční onemocnění končetin  u skotu.  

Číst více